Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
12.02.2020ZDW w Łodzi

Generalny Pomiar Ruchu 2020 w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, z podziałem na zadania

Dokumentacja z 10.01.2019
24.01.2020ZDW w ŁodziZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów.Dokumentacja z 16.12.2019
Dokumentacja techniczna
Wyjaśnienia z 17.01.2019. Zmiana terminu
14.01.2020ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej – aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 w .m. Bąkowa Góra”.


Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie zakupowej: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 

07.01.2020ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki".


Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie zakupowej: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 

17.12.2019ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 w m. Liciążna pomiędzy skrzyżowaniami z drogami gminnymi nr 116192E i nr 116197E, od km 23+391 do km 24+236. 

Dokumentacja z 07.11.2019.
Dokumentacja techniczna z 07.11.2019
Wyjaśnienia z 12.12.2019. Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert z 10.01.2019
02.12.2019ZDW w Łodzi

Zakup i dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na zadania.

Dokumentacja z 20.11.2019
Załącznik nr 1
Informacja z otwarcia ofert z 02.12.2019
Wybór oferty
28.11.2019ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710".


Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie zakupowej:  https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

27.11.2019ZDW w Łodzi

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2020-2022 z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 11.10.2019
Wyjaśnienia z 17.10.2019.
Wyjaśnienia z 22.11.2019. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 06.12.2019. Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert z 3.01.2020.
Unieważnienie dla zadań: 2,3 i 5
25.11.2019ZDW w ŁodziPełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec.Dokumentacja z 14.11.2019
Dokumentacja techniczna
Wyjaśnienia z 22.11.2019. Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019
Unieważnienie postępowania
25.11.2019ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 481 -  przejście przez Pruszków  od km 7+700 do km 9+437".

Dokumentacja z 14.11.2019.
Dokumentacja techniczna
Wyjaśnienia z 22.11.2019. Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.12.2019
Wybór oferty

strona12345... 22

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze