Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
02.10.2018ZDW w ŁodziModernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynkach Obwodu Drogowego w Zygrach oraz modernizacja oświetlenia placu.Dokumentacja z 17.09.2018
26.09.2018ZDW w Łodzi

Bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach dróg wojewódzkich. 

Dokumentacja z 11.09.2018
26.09.2018ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów – budowa obwodnicy m. Wąglany.

Dokumentacja z 18.08.2018
Dokumentacja techniczna z 18.08.2018
Wyjaśnienia z 21.09.2018. Zmiana terminu
21.09.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 785 w m. Silnica w km od 9+600 do km 10+687 z podziałem na zadania.Dokumentacja z 06.09.2018
Informacja z otwarcia ofert z 21.09.2018
19.09.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 469 na odcinku od km 32+780 do km 33+060 w m. Solca Wielka, gm. Ozorków.Dokumentacja z 04.09.2018
Unieważnienie z 21.09.2018.
12.09.2018ZDW w Łodzi

Roboty budowlane w obwodzie drogowym w Uniejowie i obwodzie drogowym w Zygrach z podziałem na 3 zadania.

Dokumentacja z 28.08.2018
Unieważnienie z dnia 13.09.2018
12.09.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 480 m. Sieradz, ul. POW administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu.  

Dokumentacja z 28.08.2018
Informacja z otwarcia ofert z 12.09.2018
05.09.2018ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Piątek -Zgierz - I Etap.

Dokumentacja z 27.07.2018
Dokumentacja techniczna z 27.07.2018
Wyjaśnienia z 29.08.2018. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 07.09.2018.Zmiana terminu
05.09.2018ZDW w Łodzi

Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej będących w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Dokumentacja z 28.08.2018
Unieważnienie z dnia 7.09.2018
27.08.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasów dróg wojewódzkich.

Dokumentacja z 17.08.2018
Wyjaśnienia z 23.08.2018.Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 24.08.2018
Informacja z otwarcia ofert z 29.08.2018

strona12345... 13

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze