Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
09.12.2020ZDW w Łodzi

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego, w ramach projektu wykonanego  przez  Przedsiębiorstwo Projektowe „eRWu-PROJEKT" pn.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 483 od km 32+706,40 do km 33+486,27 wraz z infrastrukturą techniczną (decyzja ZRID nr 111/20 z dnia 22.09.2020r. - wydana przez Wojewodę Łódzkiego).

Dokumentacja z 17.11.2020
Dokumentacja techniczna z 17.11.2020
20.11.2020ZDW w Łodzi

Sprzątanie pomieszczeń siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz Obwodów Drogowych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w podziale na 6 zadań


 

Dokkumentacja z 12.11.2020
Informacja z otwarcia ofert z 20.11.2020
17.11.2020ZDW w Łodzi

Zakup i dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na zadania.

Dokumentacja z 30.10.2020
Wyjaśnienia z 09.11.2020
Informacja z otwarcia ofert
09.11.2020ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 w m. Ciężkowice". 


Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie zakupowej: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet 

04.11.2020ZDW w Łodzi

Realizacja dostaw soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sezonach: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023, z prawem opcji.

Dokumentacja z 30.09.2020
Wyjaśnienia z 30.10.2020
Informacja z otwarcia ofert
30.10.2020ZDW w Łodzi

Wyk. dok. projekt. – PB i PW wraz z uzys. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódz. nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice".  


Dokumentacja przetargowa znajduje się na platformie zakupowej: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

28.10.2020ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 725 od km 15+400 do km 15+700 strona lewa. 

Dokumentacja z 12.10.2020
Wyjaśnienia z 23.10.2020
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty
21.10.2020ZDW w Łodzi

Wykonanie opracowania: analizy porealizacyjnej dla trzech zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w Województwie Łódzkim.

Dokumentacja z 13.10.2020
Informacja z otwarcia ofert z 21.10.2020
Wybór oferty
19.10.2020ZDW w Łodzi

Świadczenie usług sprzętowych dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020-2021 r. z podziałem na zadania. 

Dokumentacja z 07.10.2020
Wyjaśnienia z 12.10.2020
Informacja z otwarcia ofert
Wybór oferty
07.10.2020ZDW w Łodzi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w m. Ważne Młyny, polegająca na budowie chodnika. 

Dokumentacja z 22.09.2022
Dokumentacja techniczna z 22.09.2020
Wyjaśnienia z 01.10.2020
Informacja z otwarcia ofert.
Wybór oferty

strona12345... 29

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze