Zapytania ofertowe

rejestr zmian

 

 Lp.

 Termin składania ofert

 Tytuł

 Dokumenty

 Wybór

(FORMAT PDF)

1. 18-08-2019Produkcja i emisja dwóch, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja

Załącznik nr 1

Wyjasnienia_z_08-08-2019

Wybor_oferty
2.15-10-2019Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych (materiału promocyjnego), w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Dłutów". 

Dokumentacja

Załącznik_nr 1

Wybór oferty
3.30-03-2020Produkcja i emisja czterech, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokumentacja (zip)Wybór oferty
4.05-06-2020Wykonanie ekspertyzy melioracyjnej/hydrologicznej.Dokumentacja (zip)Wybór oferty
5.07-09-2020Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych (materiału promocyjnego), w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków". Dokumentacja (zip)

Wybór oferty

Powtórny wybór oferty

6.30-11-2020Ochrona mienia znajdującego się w obiektach i na terenach rejonów dróg wojewódzkich i obwodów drogowych należących do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi poprzez monitoring oraz konserwacje i naprawy systemu alarmowego na 2021rDokumentacja (zip)
7.07-05-2021Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, tj. przeglądów rozszerzonych oraz określenie aktualnej nośności użytkowej obiektów mostowych.Dokumentacja (zip)Wybór oferty
8.21-06-2021

Opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich, zawierających obiekty mostowe o nośności mniejszej niż 30 ton i  uzyskanie ich zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem, właściwe dla poszczególnych odcinków dróg objazdowych.

Dokumentacja (zip)
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze