Zapytania ofertowe

rejestr zmian

 

 Lp.

 Termin składania ofert

 Tytuł

 Dokumenty Wybór
 1.

04-11-2015

Wydanie kalendarzy książkowych w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów.

 Dokumentacja

Wybór oferty

2.

10-11-2015

Wykonanie 2 sztuk kolorowych tablic wraz ze stabilnym stelażem i ustawieniem w terenie, w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn.: Rozbudowa DW nr 726 na odcinku  Dęborzeczka - Inowłódz - II Etap.

 Dokumentacja

 Wybór oferty

3.

26-04-2016

Przygotowanie i publikacja artykułu prasowego promującego projekt realizowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz - II Etap".

Dokumentacja

Wybór oferty

4.

10-05-2016

Produkcja i emisja programu promocyjnego w telewizji, promującego projekt realizowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Dęborzeczka - Inowłódz - II Etap".

Dokumentacja

wyjaśnienia z 28-04-2016

Wybór oferty

5.

06-10-2016

Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice.

Dokumentacja

Wybór oferty
6.11-10-2016

Produkcja i emisja trzech, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DokumentacjaWybór oferty
7.11-10-2016

Przygotowanie i publikacja artykułu prasowego w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów.

 DokumentacjaWybór oferty
 8.18-11-2016

 Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 na odcinku Stefanów - Rokiciny".

       Dokumentacja

Wybór oferty

9.15-05-2017Produkcja i emisja czterech, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Dokumentacja

Wybór oferty

10.05-10-2017

Przygotowanie i publikacja artykułu prasowego w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice".

 DokumentacjaWybór oferty
11.19-10-2017

Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych (materiału promocyjnego), w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów - Kamieńsk. Odcinek Łękawa - Kamieńsk".

DokumentacjaWybór oferty
12.28-05-2018Produkcja i emisja czterech, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020DokumentacjaWybór oferty
13.05-11-2018Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych (materiału promocyjnego), w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku przejścia  przez Pabianice". DokumentacjaWybór oferty
14. 18-08-2019Produkcja i emisja dwóch, telewizyjnych programów promujących projekty realizowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja

Załącznik nr 1

Wyjasnienia_z_08-08-2019

Wybor_oferty
15.15-10-2019Wydanie i dostawa kalendarzy książkowych (materiału promocyjnego), w ramach projektu realizowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Dłutów". 

Dokumentacja

Załącznik_nr 1

Wybór oferty
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze