Oferty Pracy

Oferty Pracy

rejestr zmian

--------------------------------------------------------------

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

--------------------------------------------------------------

Inspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Realizacji Inwestycji

oferta_pracy_zdw_173.pdf

Specjalista w Wydziale Dróg

oferta_pracy_zdw_172.pdf

-------------------------------------------------------------

Uwaga! W tych samych plikach publikowane są wyniki postępowania kwalifikacyjnego.

-----------------------------------------------

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE:

-----------------------------------------------

Referent / Specjalista ds. zamówień publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_171.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkichw Poddębicach

oferta_pracy_zdw_170.pdf

Kierownik Obwodu Drogowego w Przedborzu 

oferta_pracy_zdw_169.pdf

Nabór na inspektora nadzoru robót wodociągowo - kanalizacyjnych 

oferta_pracy_zdw_168.pdf

Nabór na inspektora nadzoru robót drogowych 

oferta_pracy_zdw_165.pdf

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania 

oferta_pracy_zdw_166.pdf

Nabór na inspektora nadzoru robót wodociągowo - kanalizacyjnych 

oferta_pracy_zdw_167.pdf

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania 

oferta_pracy_zdw_164.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkich
w Bełchatowie

oferta_pracy_zdw_163.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkich
w Bełchatowie

oferta_pracy_zdw_162.pdf

Naczelnik Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_157.pdf

Kierownik Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej

oferta_pracy_zdw_161.pdf

Referent w Wydziale Realizacji Inwestycji

oferta_pracy_zdw_159.pdf

Referent w Obwodzie Drogowym w Widawie

oferta pracy zdw 160.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkichw Bełchatowie   

oferta_pracy_zdw_153.pdf

Specjalista ds. zamówień publicznychw Wydziale Zamówień Publicznych  

oferta_pracy_zdw_152.pdf

Inspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Realizacji Inwestycji

oferta pracy zdw 158.pdf

Kierownik Obwodu Drogowego w Widawie  

oferta_pracy_zdw_156.pdf

Z-ca Naczelnika Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji   

oferta_pracy_zdw_154.pdf

Referent / Specjalista ds. administracyjnych w Wydziale ZapleczaTechnicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_155.pdf

Naczelnik Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_150.pdf

Referent w Wydziale Finansowym 

oferta_pracy_zdw_149.pdf

Naczelnik Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_148.pdf

Specjalista ds. transportu i sprzętu w Rejonie Dróg Wojewódzkichw Piotrkowie Trybunalskim 

oferta_pracy_zdw_146_2.pdf

Sekretarka 

ofera pracy zdw 147.pdf

Naczelnik Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_145.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łowiczu 

oferta_pracy_zdw_144.pdf

Radca Prawny 

oferta_pracy_zdw_143.pdf

Archiwista w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_142.pdf

Specjalista w Wydziale DokumentacjiTechnicznej i Przygotowania Inwestycji

oferta_pracy_zdw_140.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkich

w Łowiczu

oferta_pracy_zdw_139.pdf

Specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_141.pdf

Specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_138.pdf

Specjalisty ds. finansowo – księgowych w Wydziale Finansowym

oferta_pracy_zdw_137.pdf 

Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkichw Poddębicach 

oferta_pracy_zdw_136.pdf 

Kierowcy - pomocy administracyjnej w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji

oferta_pracy_zdw_135.pdf

Specjalista w Sekretariacie   

oferta_pracy_zdw_134.pdf

Inspektor nadzoru robót drogowych w Wydziale Realizacji Inwestycji  

oferta_pracy_zdw_133.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu 

oferta_pracy_zdw_132.pdf

Specjalista ds. zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_126.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu

oferta_pracy_zdw_131.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu 

oferta_pracy_zdw_130.pdf

Specjalista w Zespole ds. Wdrażania i Monitorowania

Programów Rozwoju Regionalnego

oferta_pracy_zdw_127.pdf

Kierownik Działu Technicznego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu

 oferta_pracy_zdw_129.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sieradzu 

oferta_pracy_zdw_128.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich

w Sieradzu

oferta_pracy_zdw_125.pdf

Specjalista w Zespole ds. Wdrażania i Monitorowania

Programów Rozwoju Regionalnego

oferta_pracy_zdw_124.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

oferta_pracy_zdw_123.pdf

Specjalista ds. zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_122.pdf

Inspektor nadzoru robót mostowych w Wydziale Mostów

oferta_pracy_zdw_119.pdf

Specjalista ds. zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_118.pdf

Referent / Specjalista ds. administracyjnych w Wydziale ZapleczaTechnicznego i Administracji 

oferta_pracy_zdw_120.pdf

Specjalista ds. zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień Publicznych

oferta_pracy_zdw_117.pdf

Radca Prawny

oferta_pracy_zdw_121.pdf

Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

oferta_pracy_zdw_116.pdf

Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

oferta_pracy_zdw_115.pdf

Referent w Wydziale Realizacji Inwestycji

oferta_pracy_zdw_113.pdf

Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

oferta_pracy_zdw_114.pdf

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze