Majątek

Majątek

rejestr zmian

 

Wartość majątku, jakim dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wynosi 24.628.649,74 PLN.
Majątek stanowią: nakłady inwestycyjne na drogi wojewódzkie, budowle i budynki wraz z wyposażeniem, środki transportu i sprzęt drogowy, sprzęt komputerowy.

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze