Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
06.03.2018ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 od km 65+249 do km 65+399 (strona prawa) w m. Romanów, gm. Błaszki, 65+realizowanegow ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018.

Dokumentacja z 19.02.2018
Unieważnienie postępowania z 07.03.2018
05.03.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - aktualizacja projektu: 1. docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 na odcinku przejście przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km9+437" 2. docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Bogumiłowice- Strzelce Wielkie tj. od km 49+670 do km 54+632,70."

Dokumentacja z 09.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 05.03.2018
Unieważnienie postępowania dla zadania nr 2 z 09.03.2018
Wybór oferty z 20.03.2018
01.03.2018ZDW w Łodzi

Dostawa  masy bitumicznej na  „zimno"  wraz  z  wyładunkiem i  zakup  masy  bitumicznej „na  gorąco" z podziałem na zadania. 

Dokumentacja z 21.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 01.03.2018
Wybór oferty
28.02.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie Dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę."

Dokumentacja z 18.01.2018
Wyjaśnienia z 20.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 28.02.2018
Wybór oferty
26.02.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2018 r.  z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 09.02.2018
Wyjaśnienia z 21.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 26.02.2018
Unieważnienie zadań 1 i 5
Wybór ofert dla zadań 2 i 3
Unieważnienie zadania 4
20.02.2018ZDW w Łodzi

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich."

Dokumentacja z 09.02.2018
Wyjaśnienia z 16.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 20.02.2018
Wybór oferty
Sprostowanie do wyboru oferty z 15.03.2018
20.02.2018ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479  - ul. Uniejowska w Sieradzu.

Dokumentacja z 11.01.2018
Dokumentacja techniczna z 11.01.2018
Wyjaśnienia z 02.02.2018
Wyjaśnienia z 06.02.2018. Zmiana terminu
Informacja z otwarcia ofert z 22.02.2018
Wybór oferty
05.02.2018ZDW w Łodzi

Oczyszczanie dróg wojewódzkich w obszarach zabudowanych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2018 - 2019 wraz z usuwaniem padłej zwierzyny leśnej (dzikiej), z podziałem na 2 zadania.

Dokumentacja z 26.01.2018
Informacja z otwarcia ofert z 05.02.2018
Wybór oferty
02.02.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie studiów wykonalności dla pięciu zadań inwestycyjnych.

Dokumentacja z 11.01.2018
Wyjaśnienia z 16.01.2018
Informacja z otwarcia ofert z 02.02.2018
Wybór oferty
31.01.2018ZDW w Łodzi

1) Wykonanie dokumentacji projektowej - PB i PW dla zad. pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 483 Łask - Gorczyn 2) Wyk. dok. projektowej - PW dla zad. pn. "Przebudowa drogi woj. nr 482 Łask ul. Warszawska".

Dokumentacja z 22.12.2017
Wyjaśnienia z 18.01.2018
Informacja z otwarcia ofert z 31.01.2018
Wybór oferty z 27.02.2018

strona 123456... 12

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze