Instrukcja

rejestr zmian

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

 

Biuletyn Informacji Publicznej jest to teleinformatyczny publikator służący udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.


Menu strony podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zawiera następujące pozycje:

Dane ogólne – zgromadzone są tutaj ogólne dane teleadresowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Biuro w Łodzi – tutaj można znaleźć informacje o Zarządzie, Wydziałach i Samodzielnych stanowiskach.

Jednostki terenowe – zawiera informacje o Rejonach Dróg Wojewódzkich i Obwodach Dróg Wojewódzkich.

Wykaz dróg – drogi wojewódzkie są przedstawione tutaj w formie tabeli, która obejmuje numery dróg i ich nazwy. Taki wykaz można również pobrać w formie pliku w dziale Do pobrania.

Statut – zawiera statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Regulamin – zawiera Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Przedmiot działania – precyzuje zakres działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

Majątek – zawiera informacje o wartości majątku, jakim dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Do pobrania – zawiera pliki, które można pobrać z niniejszej strony, takie jak: wykaz dróg, mapa sieci dróg wojewódzkich z podziałem na Rejony Dróg Wojewódzkich, wniosek o udostępnienie danych, podstawy prawne funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja – zawiera informacje o zasadach korzystania ze stron BIP (bieżący dokument).

Redakcja – zawiera listę osób uprawnionych do publikowania informacji w Biuletynie.

Statystyki – wykaz ilości odwiedzin stron Biuletynu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Rejestr zmian – zawiera informację o wszelkich zmianach dokonywanych w Biuletynie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Po kliknięciu myszą danej pozycji, otwiera się podstrona zawierająca żądane informacje.

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji, która pozwala dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym poniżej słowa Szukaj wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk », po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć podany odnośnik do działu zawierającego podane słowo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej stanowi jednocześnie odsyłacz do strony głównej Biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie poniższych aktów prawnych (pliki do pobrania w formacie RTF):

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  

- Ustawa o ochronie danych osobowych  

- Ustawa o podpisie elektronicznym

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze