Do pobrania

Do pobrania

rejestr zmian

Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Ustawa__tekst_jednolity.pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek (FORMAT DOC)

Zasady pobierania opłat
Zasady_pobierania_oplat.pdf 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Rozporzadzenie_BIP.pdf

Zasady udostępniania informacji publicznej w ZDW w Łodzi
Zasady udostępniania ZDW (FORMAT DOCX)


Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz zmiany
Statut_ZDW_w_Lodzi_I.pdf   Statut_ZDW_w_Lodzi_II.jpg   Statut_ZDW_w_Lodzi_III.pdf

Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Regulamin_ZDW_w_Lodzi.pdf

Schemat organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_ZDW_w_Lodzi_zal_1.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_RDW_Poddebice_zal_2.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_RDW_Lowicz_zal_3.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_RDW_Piotrkow_zal_4.pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_RDW_Belchatow_zal_5.pdf

Załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Schemat_RDW_Sieradz_zal_6.pdf

Uchwała Nr 255/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.03.2014 r.
www.zdw.lodz.pl/bip/download/Uchwala_nr_255.pdf

Uchwała Nr 1765/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.12.2017 r.
Uchwala_z_27.12.2017_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_ZDW_w_Lodzi.pdf


Plan zamówień ZDW w Łodzi 2016
www.zdw.lodz.pl/bip/download/PLAN 2016.pdf


Plan zamówień ZDW w Łodzi 2017

PLAN_ZDW_2017.pdf  PLAN_ZDW_2017_II.pdf  PLAN_ZDW_2017_aktualizacja.pdf  PLAN_ZDW_2017 aktualizacja II.pdf  PLAN_ZDW 2017 aktualizacja III.pdf 


Plan zamówień ZDW w Łodzi 2018
PLAN_ZDW_2018 I .pdf  PLAN_ZDW_2018 II.pdf PLAN_ZDW_2018_aktualizacja.pdf PLAN_ZDW_aktualizacja 15.06.2018.pdf

Mapa sieci dróg wojewódzkich w regionie łódzkim
MAPA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH (FORMAT JPG)


Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2019 r. INWESTYCJE

PLAN_ZDW_2019_r._INWESTYCJE.pdf AKTUALIZACJA_PLANU_ZDW_MARZEC_2019_r_INWESTYCJE.pdf AKTUALIZACJA_PLANU_ZDW_MARZEC_2019_r_UTRZYMANIE.pdf 

AKTUALIZACJA_PLANU_ZDW_wrzesien_2019_r._INWESTYCJE.pdf

Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2019 r. UTRZYMANIE    

PLAN_ZDW_2019_r._UTRZYMANIE.pdf  AKTUALIZACJA_PLANU_ZDW_wrzesien_2019_r._UTRZYMANIE.pdf AKTUALIZACJA_PLANU_ZDW_listopad_2019_r..pdf


Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2020 r. UTRZYMANIE (FORMAT PDF)

PLAN_ZDW_2020_r._UTRZYMANIE.pdf  AKTUALIZACJA marzec 2020 AKTUALIZACJA_PLANU marzec II 2020 AKTUALIZACJA_PLANU październik 2020 AKTUALIZACJA PLANU grudzień 2020

Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2020 r.  INWESTYCJE

PLAN_ZDW_2020_r._INWESTYCJE.pdf


Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2021 r. UTRZYMANIE

PLAN_ZDW_2021_r._UTRZYMANIE.pdf 

Plan zamówień ZDW w Łodzi w 2021 r. INWESTYCJE

PLAN_ZDW_2021_r._INWESTYCJE.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ 2021

PLAN_POSTEPOWAN_2021 r.pdf

Aktualizacja planu inwestycyjnego - kwiecień, maj 2021

AKTUALIZACJA PLANU_INWESTYCYJNEGO_2021 r.pdf

Aktualizacja planu utrzymaniowego - kwiecień, maj 2021

AKTUALIZACJA PLANU_UTRZYMANIOWEGO_2021 r.pdf

Zaktualizowany plan postępowań przekazany do BZP 

BZP AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ_2021 r.pdf


Budżet województwa łódzkiego 2019

Budżet 2019 (FORMAT PDF)

Uwaga!
Program Acrobat Reader do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony
www.adobe.pl

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze