Biuro w Łodzi

rejestr zmian

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
NIP: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

NR POKOJU
PIĘTROSTANOWISKO

NR TELEFONU

DYREKCJA


XIISławomir Niżnikowski –  p.o. dyrektora616-22-50

XIIWłodzimierz Maciejewski – z-ca dyrektora d/s utrzymania

XIIAneta Znyk  z-ca dyrektora ds ekonomicznych

GŁÓWNY KSIĘGOWY


XIIMałgorzata Rytych616-22-50

SEKRETARIAT  sekretariat@zdw.lodz.pl


XII

Sylwia Gola

616-22-50

faks: 616 22 51

KADRY p.rzodkiewicz@zdw.ldoz.pl

105 I

Piotr Rzodkiewicz

616-22-80

ZESPÓŁ DS. INFORMACYJNYCH (KONTAKT DLA PRASY) rzecznik@zdw.lodz.pl

115I

Marcin Nowicki – kierownik/rzecznik prasowy rzecznik@zdw.lodz.pl

Piotr Grabowski - informatyk

Ewa Mnich - informacje niejawne

616 22 63
AKCJA ZIMA zima@zdw.lodz.pl
115IDyżurni616-22-87
faks: 616-22-88

WYDZIAŁ DRÓG ud@zdw.lodz.plPaweł Nowak – naczelnik616-22-84


Lidia Wychowaniec

Magdalena Romanowska

Piotr Biegajło

Paweł Bułhak

tel: 616-22-20
faks: 616-22-85

Renigiusz Pilc

Agnieszka Rochala

Dariusz Jasiaczek

616-22-86
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI ir@zdw.lodz.pl


Marek Grabowski - naczelnik

616-22-66

faks: 616-22-89
Celina Krzemińska

Anna Bujała

Joanna Zielińska

616-22-22Joanna Jurga

616-22-60


Urszula Mączka

Mirosław Kubiak

616-22-67


Iwona Szumacher

Magdalena Wojcieszek

616-22-61


Włodzimierz Adamus

Krzysztof Hemer

616-22-29

616-22-67
WYDZIAŁ MOSTÓW um@zdw.lodz.pl
1210XII

Jacek Cieślik - naczelnik

Krzysztof Michalski

Jacek Biniek j.biniek@zdw.lodz.pl

616-22-31
616-22-32
faks: 616-22-36
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU SIECI DROGOWEJ wp@zdw.lodz.pl
1212XIIJoanna Perlińska-Nowak – naczelnik
616-22-35
1213XII

Krzysztof Konieczny

Katarzyna Tomasik

616-22-75
WYDZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI tp@zdw.lodz.pl


Maciej Plesiak - naczelnik

616-22-74

faks: 616-22-57Mariusz Pietrzko

Rafał Czerwczak

616-22-34


Michał Grzelak

Bogdan Siekierski

Piotr Gradziński

616-22-76

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dz@zdw.lodz.pl


Magdalena Grzymska - naczelnik 

616-22-70

faks: 616-22-90Jolanta Borowska

Hanna Prokopek

Iwona Zielińska

616-22-71


Ewa Lubecka-Rogozińska

Magdalena Wiśniewska

Izabela Dziembor-Wajszczykowska

616-22-72


Małgorzata Gala

Tomasz Korzeniewski

616-22-27
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI - dg@zdw.lodz.pl
107IAgnieszka Chmielewska  – naczelnik
616-22-33
108I

Jakub Karasiński

616-22-62
109IKrzysztof Suchacki
104I

Rafał Kaczmarek

616-22-30
106IKrzysztof Nowakowski
WYDZIAŁ ZAPLECZA TECHNICZNEGO i ADMINISTRACJI tt@zdw.lodz.pl

I

Karina Białek

616-22-68


I

Paweł Kowalczyk

 Marek Murawicki - naczelnik

616-22-38
WYDZIAŁ FINANSOWY ff@zdw.lodz.pl ef@zdw.lodz.pl

ILidia Kubicka – naczelnik

616-22-78

faks: 616-22-55


I

Jolanta Kieliszkiewicz

Izabela Stasiak

Mirosława Samborska

Artur Romanowski

616-22-77


I

Elżbieta Wlazło

                       Małgorzata Brudnicka                      

Barbara Szczepaniak

616-22-91

I

 Barbara Ewa Miatkowska

Magdalena Metrycka

616-22-79

 

I

Zofia Skibińska

Danuta Łągwa

616-22-83

ZESPÓŁ Ds. WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO


Agnieszka Włodarczyk

Agata Tkaczyńska-Plesiak

Paweł Ciupa

616-22-69

faks 616-22-26

RADCY PRAWNI,  STANOWISKO ds ORGANIZACYJNYCH i KONTROLI WEWNĘTRZEJ dp@zdw.lodz.plIwona Bukowska - Krawczyk

Maria Krzemińska-Baranowska

Kamila Kaźmierczak

616-22-81
STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI
116IStanisław Góra616-22-58
AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Marta Kubiak Matusiak

616-22-39
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze