Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
16.04.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - 2 zadania.

Dokumentacja z 04.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór ofert dla zadania 1
Wybór oferty dla zadania 2
16.04.2018ZDW w Łodzi

Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2018 r. z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 06.04.2018
Wyjaśnienia z 10.04.2018
Wyjaśnienia z 12.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór oferty
12.04.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2018 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 28.03.2018
Wyjaśnienia z 04.04.2018
Wyjaśnienia z 06.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 12.04.2018
Wybór oferty dla zadań nr: 1,3,4 i unieważnienie dla zadania nr 5
Wybór ofert dla zadania 2
12.04.2018ZDW w Łodzi

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 dla sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z prawem opcji. 

Dokumentacja z 04.04.2018
Wyjaśnienia z 11.04.2018. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 12.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór oferty
06.04.2018ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz.

Dokumentacja z 14.03.2018
Dokumentacja techniczna z 14.03.2018
Informacja z otwarcia ofert z 06.04.2018
Wybór oferty
28.03.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie tj. od km 49+670 do km 54+632,70. 

Dokumentacja z 12.03.2018
Informacja z otwarcia ofert z 28.03.2018
Wybór oferty
26.03.2018ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 od km 65+249 do km 65+399 (strona prawa) w m. Romanów, gm. Błaszki, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018.

Dokumentacja z 09.03.2018
Informacja z otwarcia ofert z 26.03.2018
Wybór oferty
07.03.2018ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz.

Dokumentacja z 13.02.2018
Dokumentacja techniczna z 13.02.2018
Wyjaśnienia z 23.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 07.03.2018
Unieważnienie postępowania z 08.03.2018
07.03.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa układu odwodnienia DW 707 w rejonie skrzyżowania ulic Skierniewickiej i Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej".

Dokumentacja z 25.01.2018
Wyjaśnienia z 12.02.2018
Informacja z otwarcia ofert z 07.03.2018
Wybór oferty
06.03.2018ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 od km 65+249 do km 65+399 (strona prawa) w m. Romanów, gm. Błaszki, 65+realizowanegow ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2018.

Dokumentacja z 19.02.2018
Unieważnienie postępowania z 07.03.2018

strona 1... 56789... 16

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze