Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
03.01.2018ZDW w Łodzi

Naprawy i przeglądy ciągników i Mercedesów Unimog z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Dokumentacja z 22.12.2017
Wyjaśnienia z 29.12.2017
Informacja z otwarcia ofert z 03.01.2018
Wybór oferty
28.12.2017ZDW w Łodzi

Oczyszczanie dróg wojewódzkich w obszarach zabudowanych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w latach 2018 - 2019 wraz z usuwaniem padłej zwierzyny leśnej (dzikiej), z podziałem na zadania - 3 zadania.

Dokumentacja z 20.12.2017
Informacja z otwarcia ofert z 28.12.2017
Wybór oferty z 12.01.2018
05.12.2017ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku Jadwinin - Pawlikowice".

Dokumentacja z 26.10.2017
Wyjaśnienia z 13.11.2017
Informacja z otwarcia ofert z 05.12.2017
Wybór oferty
04.12.2017ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna. 

Dokumentacja z 26.10.2017
Wyjaśnienia z 13.11.2017
Wyjaśnienia z 21.11.2017
Informacja z otwarcia ofert z 04.12.2017
Informacja z otwarcia ofert z 04.12.2017. Sprostowanie
Wybór oferty
01.12.2017ZdW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice".

Dokumentacja z 24.10.2017
Dokumentacja techniczna z 24.10.2017
Wyjaśnienia z 27.10.2017.Zmiana terminu
Dokumentacja techniczna z 27.10.2017
Wyjaśnienia z 28.11.2017. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 12.12.2017. Zmiana terminu
Dokumentacja techniczna z 12.12.2017
Wyjaśnienia z 20.12.2017
Informacja z otwarcia ofert z 05.01.2018
Wybór oferty z 01.03.2018
15.11.2017ZDW w Łodzi

III Postępowanie na utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2017, Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie obejmujące wycinkę drzew z frezowaniem pni i wywózką kłód (dłużyc) do Obwodów Drogowych wraz z wyceną drewna pochodzącego z wycinki, pielęgnacja zadrzewienia i nasadzenia drzew.Dokumentacja z 07.11.2017
Informacja z otwarcia ofert z 15.11.2017
Wybór oferty
14.11.2017ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 Stryków–Niesułków na odcinku od km 29+400 do km 30+700.

Dokumentacja z 20.10.2017
Dokumentacja techniczna z 20.10.2017
Wyjaśnienia z 27.10.2017
Wyjaśnienia z 07.11.2017
Informacja z otwarcia ofert z 14.11.2017
Wybór oferty z 01.03.2018
09.11.2017ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową sygnalizacji świetlnej i remontami chodników na dojściach do przejścia, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w km 60+231 w m. Wieruszów.

Dokumentacja z 25.10.2017
Wyjaśnienia z 27.10.2017
Informacja z otwarcia ofert z 09.11.2017
Wybór oferty
06.11.2017ZDW w Łodzi

Sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz Obwodów Drogowych w 2018 r. z podziałem na 6 zadań.

Dokumentacja z 26.10.2017
Informacja z otwarcia ofert z 06.11.2017
Wybór oferty
31.10.2017ZDW w Łodzi

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich. 

Dokumentacja z 20.10.2017
Informacja z otwarcia ofert z 31.10.2017
Wybór oferty

strona 1... 56789... 14

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze