Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
28.05.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej oraz opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów".

Dokumentacja z 14.04.2018
Wyjaśnienia z 24.05.2018. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 24.05.2018. Załącznik
23.05.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i aktualizacji projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno". 

Dokumentacja z 13.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 23.05.2018
23.05.2018ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 na odcinku Młynek - Żytno.

Dokumentacja techniczna z 13.04.2018
Dokumentacja z 13.04.2018
Wyjaśnienia z 15.05.2018. Zmiana terminu
Dokumentacja techniczna z 15.05.2018
Wyjaśnienia z 17.05.2018
26.04.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2018 r. z podziałem na zadania. 

Dokumentacja z 11.04.2018
Informacja z otwarcia ofert 26.04.2018
Wybór oferty z 17.05.2018
16.04.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - 2 zadania.

Dokumentacja z 04.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór ofert dla zadania 1
Wybór oferty dla zadania 2
16.04.2018ZDW w Łodzi

Świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb utrzymania dróg wojewódzkich w 2018 r. z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 06.04.2018
Wyjaśnienia z 10.04.2018
Wyjaśnienia z 12.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór oferty
12.04.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2018 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 28.03.2018
Wyjaśnienia z 04.04.2018
Wyjaśnienia z 06.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 12.04.2018
Wybór oferty dla zadań nr: 1,3,4 i unieważnienie dla zadania nr 5
Wybór ofert dla zadania 2
12.04.2018ZDW w Łodzi

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 dla sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z prawem opcji. 

Dokumentacja z 04.04.2018
Wyjaśnienia z 11.04.2018. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 12.04.2018
Informacja z otwarcia ofert z 16.04.2018
Wybór oferty
06.04.2018ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz.

Dokumentacja z 14.03.2018
Dokumentacja techniczna z 14.03.2018
Informacja z otwarcia ofert z 06.04.2018
Wybór oferty
28.03.2018ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie tj. od km 49+670 do km 54+632,70. 

Dokumentacja z 12.03.2018
Informacja z otwarcia ofert z 28.03.2018
Wybór oferty

strona12345... 11

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze